Barion Pixel
  • Nincsenek termékek a kosárban.

Általános Szerződési Felételek

 • Home

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos 2024. május. 27.

I. BEVEZETÉS

1.1. A b-arthungary.com domain név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban:

Honlap) Rácz Balázs E.V. üzemelteti.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Rácz Balázs E.V. mint Szolgáltató által az 1.1. pontban meghatározott Honlapon keresztül nyújtott Szolgáltatásokra vonatkoznak.

1.3. A Honlapot annak érdekében hozta létre a Szolgáltató/Eladó, hogy az általa szervezett jobb agyféltekés tanfolyamokra (a továbbiakban: Tanfolyamok) jelentkezni lehessen, valamint az általa készített jobb agyféltekés termékeket, oktató anyagokat, videókurzusokat, videó tanfolyamokat (továbbiakban: Termékek) az interneten megvásárolhatóvá tegye és a Vevők a vásárlás eredményeképpen elektronikusan, online tanulhassanak az online videótermékekből, akár rajz, akár angol nyelvtanulás (a továbbiakban: Angol Terápia), akár egyéb témakörökben.

1.4. A felek között (Szolgáltató/Eladó/Tulajdonos/Szerző és Vevő/Megrendelő/Felhasználó) a Honlapon keresztül, annak használatával történő vásárlással/megrendeléssel kapcsolatban létrejött szerződés tartalmát a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és Mellékletei határozzák meg – természetesen a vonatkozó, kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett.

1.5. A Felek magyarországi illetőségűek, tehát a teljesítés helye Magyarország területén van.

1.6. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést, és a konkrét egyedi információkat az adott Szolgáltatással kapcsolatos egyedi, a felek között megkötött szerződések tartalmazzák. Ezek hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak. A felek szerződéses kapcsolatára jelen szerződési előírások, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak.

1.7. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek és Mellékleteinek hatályos szövegét a Honlapon közzéteszi, annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Felhasználók számára annak megismerését.

1.8. A Szolgáltató jogosult arra, hogy az ÁSZF tartalmát méltánylandó okból egyoldalúan módosítsa – akár a Felhasználóra hátrányos módon is. A változtatásról a Felhasználókat a módosítással érintett változtatás hatályba lépését megelőző legkevesebb 15 nappal korábban, a Honlapon való közététellel értesíti. A Felhasználó jogosult a közzétételt követő 15 napon belül felmondani. Ez jogvesztő határidőnek minősül. Amennyiben a változtatás nem érinti a teljesítési feltételeket, avagy a Felhasználó számára kedvezőbb előírást tartalmaz, és ezen határidő alatt a Felhasználó nem nyilatkozik, úgy tekintendő, hogy magára nézve kötelezőnek fogadta el a változtatott ÁSZF-t.

1.9. Mindazon kérdésekben, melyeket nem szabályoz a jelen ÁSZF, magyar jogszabályok alkalmazandók.

1.10. Amennyiben ezen ÁSZF egyes előírásai érvénytelenné válnak, mindez az ÁSZF többi rendelkezéseit nem érinti.

1.11. Ezen Általános Szerződési Feltételek magukba foglalják – többek között –

 • a Felek között létrejött szerződés hatályát, tárgyát, tartalmát

 • a Feleket illető jogokat és terhelő kötelezettségeket

 • a felelősséggel, a teljesítéssel, fizetéssel kapcsolatos szabályokat, határidőket

 • az ügyfélszolgálatra, a panaszkezelésre, a vitarendezésre vonatkozó információkat

 • kellékszavatosságra, a termékszavatosságra, a jótállásra; az elállásra/felmondásra vonatkozó előírásokat.

1.12. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Honlap nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

2

1.13. A Termékekben, az Interneten és a Honlapon megjelenő hirdetések tartalmáért az Eladó/Szolgáltató nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor az Eladó/Szolgáltató teljes mértékben figyelemmel van a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. év LVIII. tv. rendelkezéseire és az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatra.

1.14. Az Eladónak a Termékek és Tanfolyamok értékesítésével kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A hirdetési tevékenységével kapcsolatban ugyanakkor a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét (elérhetősége:

http://mrsz.hu/cmsfiles/08/c1/Magyar_Reklametikai_Kodex_2015.pdf).

Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

A Honlapon elhelyezett nyilatkozatminták és tájékoztatók ezen ÁFSZ mellékletét képezik.

Amennyiben kérdése merül fel a Honlappal kapcsolatban (használat, értelmezés stb.), a Honlapon található bármely információval (pl. adatvédelem, ÁFSZ, ezek értelmezése), az ott található termékekkel összefüggésben, avagy speciális rendelési igénye van – a II. Általános Tájékoztató 1.1.2. pontjában megadott elérhetőségen jelezze mindezt. A vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz online ügyintézést biztosít.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! A Vevő kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy szerződési nyilatkozatának megtételekor fizetési kötelezettséget vállal a Szolgáltató mint Vállalkozó javára.

II. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

1. SZOLGÁLTATÓ (A TOVÁBBIAKBAN: SZOLGÁLTATÓ)

1.1. Cégünk adatai, elérhetőségei

Név: Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat

Nyilvántartási szám: 43859280

Adószám: 67171792-1-24

Képviselő: Rácz Balázs

Telefonszám: +36308525423

E-mail: barthungary@gmail.com

Honlap: http://www.b-arthungary.com

Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002

HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005

Csak magánszemélyeknek nyújthatunk szolgáltatást, így számlát is csak magánszemélyek részére állíthatunk ki.

1.2. Kapcsolattartási adatok

Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Telefonszám: +36308525423

E-mail: barthungary@gmail.com

1.3. Képviseletre jogosult személy

Viselt név: Rácz Balázs

Tisztségének megjelölése: Egyéni vállalkozó

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

3

2. DEFINÍCIÓK (FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK)

Adatbázis: Az Eladó által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartás, amely a Felhasználóknak a rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

ÁFSZ: Általános Szerződési Feltételek és Mellékletei

Digitális tartalom: Digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.

Eladó/Szolgáltató: Rácz Balázs E.V.

Előfizetés: A b-arthungary.com weboldalon lévő Termékek/Videókurzusok megtekintésének opciója a weboldalon kiírt ideig és az ott kiírt darabszámban, vagyis annyiszor lehet megnézni egy videót és maximum addig a dátumig, ahogy a weboldalon szerepel. Ezt a megtekintési jogot vásárolja meg a Vevő a Termék árának kifizetésével. A termék nem lesz az övé és nem is töltheti le.

Élő tanfolyam/Tanfolyam: Az Eladó (Szolgáltató) által, a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között, az abban foglaltaknak megfelelő előírások és feltételek mellett a Honlapon megjelenő főbb tartalmakkal hirdetett, Rácz Balázs Szerzői joga által védett egyedi Kiadványok/Videók/Fotók/Hanganyagok/Tananyagok adott ideig, adott mennyiségszer való megtekintési/meghallgatási jogának egyedi vagy csoportos megvásárlását a Vevő számára biztosító opció, élő szolgáltatásra/oktatásra az előre meghatározott helyszínen és időpontokban, időtartamokban, azaz a fizetés ellenében igénybe vehető, online és élő tananyagok tartalmának biztosítása megtekintésre/meghallgatásra, az Eladó által szervezett alkalomkor/helyszínen és csakis akkor (kivéve: Rácz Balázs írásos engedélye esetén).

Fél: Az Eladó (Szolgáltató) vagy a Vevő.

Felek: Az Eladó (Szolgáltató) és a Vevő együttesen.

Felhasználó/Megrendelő/Vásárló/Vevő: A Honlapon Megrendelést leadó, terméket megvásárló személy.

Fiók: A Vevőnek saját regisztrált Fiókját jelenti a b-arthungary.com oldalon. A Termékek megrendeléséhez, valamint a Videók megtekintéséhez regisztrálni szükséges. Ezen fiókban a Vevő mindig meg tudja tekinteni aktuálisan megvásárolt és aktív termékeit, hogy azokat még mennyi ideig tudja megnézni és még hányszor tudja azokat megnézni. Ezen kívül a vásárlási dokumentációkat is itt találja meg a rendelésekről, termékekről, címéről, fiókadatairól.

Fogyasztó: A Polgári Törvénykönyv meghatározása szerint fogyasztó az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el; a Honlapon a terméket megvásárló személy.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: A b-arthungary.com domain név alatt elérhető internetes weboldal, amely

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköznek minősül; a Honlap alatt értendő a weboldal bármely aloldala, így a navigált, illetve a külön url. alatti oldal elérések is.

Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a Felhasználó a félreérthetetlen beleegyezését adja többek között adatainak a Honlappal kapcsolatos – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, elfogadja a Honlapon közzétett Adatkezelési-Adatvédelmi Szabályzatot és Tájékoztatót, valamint ezen Általános Szerződési Feltételeket Mellékleteivel együtt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal,

valamint b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Kapcsolati elérhetőség: a Honlapon, az Impresszumban közzétett; valamint jelen Általános Szerződési Feltételek

1. pontjában megadott információk a Szolgáltató elérhetőségével kapcsolatban.

Kiadó: Az Eladó (Szolgáltató) maga, mint a b-arthungary.com oldalon lévő Termékek kiadására jogosult jogi személy.

Kiadvány/Termék: Az Angol Terápia videókurzusai, valamint rajzot oktató videókurzusok, melyet a Vevő a Honlapon elektronikus formában megvásárolhat megtekintésre;

előfizethet rájuk, és a vásárlás eredményeképpen elektronikusan olvashatja, hallgathatja, nézheti mint online terméket.

Kormányrendelet: a 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Megrendelés: A Felhasználó mint Megrendelő által egy vagy több Kiadvány /Termék megtekintésére/Előfizetésére irányuló jognyilatkozat, amely tartalmazza a Vásárló és a Szolgáltató között létrejövő Szerződés egyedi, konkrét feltételeit, s amely a Honlapon keresztül bonyolódik jellemzően, avagy a Honlap által adott információkat használja, azokon alapszik.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

Szerződés: Az Eladó (Szolgáltató) és a Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével megkötött adásvételi szerződés. Ez a szerződéses jogviszony az egyedi Kiadványok, illetve Előfizetések vételárának Felhasználó által történő megfizetésével jön létre, és magába foglalja a Megrendelésben rögzített egyedi feltételeket, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott Általános Szerződési Feltételeket. A Honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat Rácz Balázs E.V. nem

iktatja.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

4

Szolgáltatás: Az Eladó (Szolgáltató) által, a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között, az abban foglaltaknak megfelelő előírások és feltételek mellett a Honlapon megjelenő Kiadványok/Termékek adott ideig, adott mennyiségszer való megtekintési jogának egyedi vagy csoportos megvásárlását a Vevő számára biztosító tevékenység, digitális szolgáltatás, azaz a fizetés ellenében igénybe vehető, online termék tartalmának biztosítása megtekintésre, a b-arthungary.com weboldalon és csakis a b-arthungary.com weboldalon (kivéve: Rácz Balázs írásos engedélye esetén); vagy az élő Tanfolyamokon való részvételi lehetőség.

Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék/Videókurzus/Videók: Az Eladó (Szolgáltató) által, a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között, az abban foglaltaknak megfelelő előírások és feltételek mellett a Honlapon megjelenő, Rácz Balázs Szerzői joga által védett egyedi Kiadványok/Képi-/Fotó-/Hanganyagok/Tananyagok adott ideig, adott mennyiségszer való megtekintési jogának egyedi vagy csoportos megvásárlását a Vevő számára biztosító opció, digitális szolgáltatás, azaz a fizetés ellenében igénybe vehető, online tananyag tartalmának biztosítása megtekintésre/meghallgatásra, a b-arthungary.com weboldalon és csakis a b-arthungary.com weboldalon (kivéve: Rácz Balázs írásos engedélye esetén) és csakis a Vevő számára.

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: A vállalkozások székhelyén, telephelyén kívül kötött szerződés.

Vállalkozás: A Polgári Törvénykönyv meghatározása szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárlás: A b-arthungary.com weboldal bármely oldalán vagy annak webshopjából kiválasztott Termékek, Tanfolyamok díjának Átutalással vagy Bankkártya által történő kiegyenlítése a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt. fizetési rendszereit használva.

Vételár: a Tanfolyamoknak egyedileg meghatározott, a Honlapon közzétett vásárlási díja; valamint  a Termékeknek egyedileg meghatározott, a Honlapon közzétett vásárlási díja, amely díj biztosítja, hogy a Vevő adott ideig, adott mennyiségszer megtekinthesse a videókat, de nem lesz az ő tulajdona és nem is használhatja fel sehol máshol.

Vevő: A Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy; a Vásárló, Megrendelő, Felhasználó és az Előfizető meghatározással is.

Vis major: Előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely kötelezettség elvégzésében; külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős.

3. A LEGFONTOSABB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások

díja feltüntetésének részletes szabályairól

524/2013/EU rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a

2009/22/EK irányelv módosításáról

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu oldalon.

III. AZ ÁFSZ HATÁLYA, TÁRGYA, TARTALMA

1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁS

1.1. A Vállalkozás nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalmat szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig személyes adatokat szolgáltat vagy ilyen adatok szolgáltatását és a szerződés létrejötte esetében vételár kiegyenlítését vállalja a Vállalkozás részére. Rácz Balázs E.V. Szolgáltatását a Honlapon keresztül nyújtja.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

5

1.2. A Holnapon közétett információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek és a szerződés a Megrendelő által a honlapon keresztül tett ajánlatának az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

1.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Kormányrendelet értelmében a Kiadványok és az Előfizetések nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek.

1.4. Rácz Balázs E.V. az egyedi Kiadványok, illetve Előfizetések értékesítésével kapcsolatos szolgáltatásait a jelen ÁFSZ-ben meghatározott formában, feltételek között és tartalommal nyújtja a Felhasználók részére.

2. A FELEK KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

2.1. Az Eladó (Szolgáltató) és a Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével adásvételi szerződés jön létre.

2.2. A szerződés tárgya mint Szolgáltatás a Tanfolyamok részvételi jogának, illetve a Videókurzusok, Videók – mint Kiadvány – digitális kiadásának értékesítése az Eladó részéről ill. a megtekintési opció megvásárlása a Vevő részéről – egyedileg. Ez a szerződéses jogviszony az egyedi Kiadványok, illetve Termékek vételárának Felhasználó által történő megfizetésével jön létre, és magába foglalja a Megrendelésben rögzített egyedi feltételeket, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott Általános Szerződési Feltételeket.

2.3. A Felek között létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat Rácz  Balázs E.V. nem iktatja.

2.4. A Felhasználók a megvásárolt, illetve előfizetett digitális Kiadványokhoz kizárólag a Honlapon keresztül jogosultak hozzáférni.

2.5. A Kiadványok megtekintési joga kizárólag elektronikus formában vásárolhatóak meg, nyomtatott forma megvásárlására nincsen lehetőség.

2.6. Az Eladó és a Vevő között létrejött szerződésre a jelen ÁFSZ (Mellékleteivel) és a kötelezően alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak.

2.7. A Szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződés, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra. A Szerződés nyelve magyar.

2.8. A Szerződés létrejöttével a Felhasználó/Megrendelő/Vevő/Vásárló a jelen Szabályzatot és annak Mellékleteit, valamint az Adatkezelési-Adatvédelmi Szabályzatot elfogadja és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.9. A Felek (a Szolgáltató és a Vevő) jelen ÁFSZ előírásai alapján szerződnek egymással. A közöttük létrejött szerződés közös megegyezésükkel, email útján módosítható.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni – mindezen változások a Honlapon történő megjelenéstől érvényesek. Az esetleges változtatások a változtatásokig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2.10. A Felek között a Honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevételével jön létre a szerződés. A Kiadványok/Videók megtekintésének megvásárlására vonatkozó jogviszony a Megrendelésnek a Honlapon történő érvényes leadásával (elküldésével) jön létre. A szerződés érvényességéhez szükséges a Vételár kiegyenlítése a weboldalon lévő Bankkártyás fizetési opciókkal, a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt. fizetési rendszereit használva.

2.11. A Felhasználónak a Megrendelés leadásához mindenképpen szükséges a Honlapon regisztrálnia magát.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

6

2.12. A Honlapon történő megrendelés leadásához, ahhoz, hogy Megrendelése érvényes legyen, a Felhasználónak

 • az elektronikus megrendelőlapon legalább az alábbi adatokat kell feltüntetnie: a Megrendelő avagy a Kedvezményezett neve, email-címe; számlázási adatok (név vagy cégnév, cím – ország, irányítószám, város, utca, házszám -; adószám vagy európai uniós adószám)

 • nyilatkoznia kell:

  • arról, hogy magyarországi illetőségű, tehát a teljesítés helye Magyarország területén van

  • arról, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket Mellékleteivel és az Adatvédelmi-Adatkezelési Szabályzatot teljes körűen megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el (ezek a Honlapon elhelyezve elérhetőek a Felhasználók számára)

  • annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti.

  • annak tudomásulvételéről, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget keletkeztet a Szolgáltató javára.

 • fizetési módot kell kiválasztania

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiek hiányában érvényes Megrendelést nem adhat le.

2.13. A Szolgáltató nem követelhet a Fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.

2.14. Vételár:

 • A Kiadványok, Termékek, Tanfolyamok vételárát a Szolgáltató/Kiadó határozza meg, és jogosult azokat saját hatáskörén belül módosítani.

 • A Kiadványok, Termékek, Tanfolyamok vételára a Szolgáltató által a Honlapon közzétett bruttó ár, mely tartalmazza a 27 % általános forgalmi adó összegét.

 • A feltüntetett árra semmilyen rejtett költség, járulék nem rakódhat. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.

 • Az Előfizetést magában foglaló szerződés esetében az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza; az előfizetés nem megújuló jellegű.

 • Kiadvány/ok megvásárlása esetén az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 • A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

2.15. A Kiadvány, illetve Termék megtekintési jogok ellenértékének megfizetése a megrendelőlapon kiválasztott fizetési mód szerint történik bankkártyás fizetési rendszerben.

2.16. Az online bankkártyás fizetések CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok Rácz Balázs E.V.-hoz nem jutnak el. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt., Adatkezelési tájékoztatóiban, az alábbi weboldalakon tekinthetők meg: https://www.cib.hu/Maganszemelyek/tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok.html

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Barion bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bank: Barion Payment Zrt Cégnév: Barion Payment Zrt
adatkezelési tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192 Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

A vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a “Vásárlás” gomb lenyomása után át lesz irányítva a Barion szolgáltatás titkosított oldalára. A Barion titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.

Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard

 • Visa

 • Electron – Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáján a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!

 • Maestro – Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! A fizetés folyamata:

A vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Barion Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a “Vásárlás” gomb lenyomása után át lesz irányítva a bank titkosított oldalára. A bank titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.
A fizetést követően visszatér a b-arthungary.com oldalra, és a vásárlásáról visszaigazolást kap.

Fontos tudnivalók:

 • Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.
 • A b-arthungary.com webáruházhoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.
 • Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.
 • A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.
 • Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség, de a termék átvétele csak Magyarországon területén lehetséges.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 A biztonságról:
Az SSL, a Secure Sockerts Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Barion rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

2.17. A Szolgáltató valamennyi fizetési mód esetében A Vásárlók részére folyamatosan biztosít minden azokhoz kapcsolódó műszaki-technikai feltételt. Amennyiben a fizetési móddal kapcsolatban külső szolgáltató működik közre, a műszaki-technikai probléma esetén a Vásárló a külső szolgáltatókhoz fordulhat.

2.18. A Vevőnek a Megrendeléshez és a Videók megnézéshez regisztrálnia kell a weboldalon és a saját Fiókjába belépni.

Regisztrálni /Belépni a Vevő a Fiókjába a menüpontok között lévő „ember ikonra” („My account” felirat) kattintva tud. A Regisztráció során a Vevőnek meg kell adnia a nevét és egy e-mail címet. A további adatokat a rendszer csak a Vásárlás és Fizetés folyamán kéri. Ettől függetlenül a név és e-mail cím megadását követően, ha a Vevő a Regisztráció gombra kattint a rendszer beregisztrálja.

Ekkor a Vevő a megadott e-mail címre kap egy üdvözlő levelet, amelyben két linket talál: 

https://b-arthungary.com/profil/

Kattints ide az új jelszó beállításához!

A „https://b-arthungary.com/profil/” linkre kattintva a rendszer a belépő felületre viszi, ahol beléphet a Fiókjába (amennyiben már megadott egy jelszót a „Kattints ide az új jelszó beállításához!”) kattintva. A belépéshez a korábban megadott nevet és a jelszavát kell megadnia, amelyet a „Kattints ide az új jelszó beállításához!” szövegre kattintva tud megadni, a kattintás folyományaként megjelenő oldalon.

A Vevő ezek után bármikor be tud lépni a Fiókjába, ha megadja a nevét és jelszavát. A Fiókjában pedig be tudja állítani bármely ott lévő adatát, beállíthat új jelszót, illetve láthatja a Vásárlásai adatait, az aktuálisan megtekinthető (megvásárolt) Videókat és Termékeket, egyéb adatokat is.

2.19. A Fiókjában kezelni tudja saját adatait, megnézheti a Videók aktuális státuszát, azt hogy mennyi ideig nézheti még meg őket és még hányszor.

2.20. A Vevő Fiókjának a következő menüpontjai vannak:

 • Vezérlőpult menüpont: Itt általános üdvözlő szövegeket talál a Vevő és az itt szereplő linkekre rákattintva is megnézheti a további menüpontok tartalmait.

 • Rendelések menüpont: A Vevő itt találja a megrendeléseivel kapcsolatos számlákat és egy Termék adatokat.

 • Termékek menüpont: A Videókat a Fiókján belül a Termékek menüpontban tudja mindig megtekinteni. Itt láthatja a Vevő, hogy aktuálisan mennyiszer nézheti még meg a Videókat, illetve hány nap van még a megtekintési opció lejáratáig. Részletesen lásd: 2.24., 2.25., 2.26., 2.27-es pontokban.

 • Címek: A Vevő itt láthatja a számlázási és a szállítási címet, amit a Regisztráció, a Vásárlás és Fizetés folyamatában adott meg.

 • Fiókadatok menüpont: A Vevő itt láthatja a regisztráció során megadott adatokat (vezetéknév, keresztnév, megjelenítendő név, e-mail cím, jelszó, és egyéb regisztrációs adatok).

 • Kijelentkezés: A Vevő itt tud kijelentkezni a Fiókjából.

2.21. A Vételár megfizetése teljesítését követően 

– Bankkártyás fizetés esetén – a megtekintési lehetőség a megrendelési folyamat lezárulást követően a Honlapon azonnal életbe lép .

– a Megrendelő (Vásárló) email-üzenetben visszaigazolást kap a Szolgáltatótól megrendelésének

sikerességéről és ez utóbbi esetében a letöltési lehetőségről.

4. Amennyiben a visszaigazolás nem történik meg, és belépve a honlapra saját fiókjába nem látja a videókat, avagy nem működik, a Vevő – aki teljesítette ehhez az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket -, haladéktalanul (24 órán belül) emailben jelezze a problémát (annak leírásával) a Szolgáltató számára a Honlapon található Ügyfélszolgálati elérhetőségen keresztül. Ez esetben a Szolgáltató kivizsgálja a problémát és annak eredményéről értesíti a fogyasztót, valamint intézkedik a Szolgáltatás teljesítéséről 3 munkanapon belül – kivéve a vis major esetét, s azt, ha nem az érdekkörében keletkezett a probléma oka.

Amennyiben a vételár megfizetése még nem történt meg, és visszaigazolás a Megrendelés leadását követő 48 órán belül nem érkezik meg, a Ptk. 6:84. § (2) bekezdése értelmében a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a Vásárló Megrendelése törlésre kerül.

2.22. Egyedi Kiadvány megvásárlása esetén a Szolgáltató a megvásárolt Kiadványhoz való hozzáférést az adott Kiadvány teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére.

2.23. Bankkártyás fizetési mód esetében a vételár Vásárló általi megfizetésének ideje: a fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolást követően azonnal. Ebben az esetben a teljesítés a megrendelés során történik.

Banki átutalás esetén a vételár Vásárló általi megfizetésének ideje: a Kiadvány vételárának a Szolgáltató javára történő jóváírását követően. Ebben az esetben a teljesítési határidő legkésőbb a megrendelést követő 6 naptári nap.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

8

2.24. A Vevő a Kiadvány árának megfizetésével (átutalás vagy közvetlen bankkártyás fizetés) jogosultságot szerez arra, hogy a Megrendelésének és Vásárlásának megfelelő Kiadványt/Terméket/Videókurzust/Videót (Kiadványokat) annyiszor nézze meg és maximálisan addig az időpontig, amely az ő saját Fiókja „Termékek” nevű könyvtárában aktuálisan fel van tüntetve, minden egyes Videónál külön-külön.

Ez a maximális megtekintési opció jelenleg az egyedi Termékek/Videókurzusok esetében 120 nap és maximum 15 megtekintés minden egyes Videóra, a „TELJES CSOMAG” vagy „TELJES GYŰJTEMÉNY” esetében 180 nap és maximum 15 megtekintés minden egyes Videóra, azaz a Videókat pontosan még annyiszor nézheti meg, amennyi az ő saját Fiókjában fel van tüntetve, minden egyes Videónál külön-külön. A maximális megtekintések számát bármely Termék/Videó esetében az Eladó saját jogkörében bármikor megváltoztathatja.

2.25. Amennyiben a Vevő a Fiókja „Termékek” könyvtárában rákattint a „play”/megnézés gombra, a számláló egyet (1) levesz a megtekintések számából, vagyis ahányszor a „play”/megnézés gombra kattint, annyival csökken a maximális megtekintések száma, egészen a nulláig (0), amikor is a Terméket már nem nézheti meg többet a Vevő. A Termék ilyenkor eltűnik a Vevő Fiókjának „Termékek” nevű menüpontjából, csak a Vevő Fiókjának „Rendelések” menüpontjában fogja tudni megtekinteni a már megvásárolt Termékek adatait.

2.26. Minden Videónak (a Videókurzusokon belül is) külön számlálója van, amely a megtekintéseket számolja, tehát csak annál a Videónál vesz le a számláló egyet a maximális megtekintési jogból, amelyik Videónál rákattintott a „play”/megtekintés gombra. Azonban a megtekintés dátumának lejárata mindig a Vásárlás időpontjától indul, függetlenül attól, hogy hányszor nézte meg a Vevő a Videót. Tehát, ha lejár a maximális napok száma, amely a Vásárlás napjától kezd számlálódni, akkor a Termék szintén eltűnik a Vevő Fiókjának „Termékek” nevű menüpontjából és többé nem tudja megtekinteni, hacsak újra meg nem vásárolja azt.

2.27. A rendszer csak akkor mutatja meg az aktuálisan hátralévő megtekintések számát, amikor a Vevő az oldalt frissíti. Vagyis, ha a Vevő az oldal frissítése nélkül többször is rákattint az adott Videó „play”/megtekintés gombjára, a rendszer minden egyes rákattintáskor le fog vonni egyet (1) a hátralévő megtekintések számából (bár ezt akkor a Vevő még nem fogja látni, csak frissítés után). Így ha pl. frissítés nélkül tizenötször (15) kattintott rá a „play”/megtekintés gombra, akkor a rendszer – amennyiben 15 megtekintés volt megadva a maximális limitnek a Termék Vásárlásakor – le fogja nullázni a számlálót és az adott Videó, de csakis az a konkrét Videó el fog tűnni a Vevő Fiókjának „Termékek” menüpontjából és többé nem tudja már megnézni azt az egy adott Videót, hacsak újra meg nem vásárolja a Terméket (ettől függetlenül a többi Videót azon a Videókurzuson belül továbbra is megnézheti, mivel minden Videónak külön számlálója van).

2.28. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár megfizetésének időpontját megelőzően nem jogosult hozzáférni az általa (a Vásárló) által megrendelt Kiadványokhoz.

2.29. A Szolgáltató a megfizetett vételárról a Felhasználó részére elektronikus számlát állít ki, és gondoskodik annak kiküldéséről a Vásárló által a Megrendelés során megadott e-mail címre.

2.30. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználók – a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve – indokolás nélkül elállhatnak a Szerződéstől a megvásárolt termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Az elállásra vonatkozó részletes tájékoztatást jelen Szabályzat 1. számú Melléklete tartalmazza, az elállásra a 2. számú Mellékletben talál mintát.

Speciális szabályok: A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére, abban az esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát.

Termék vásárlása esetén, amennyiben a Terméket még nem kapta meg a Megrendelő, az elállásra vonatkozó jogával élhet, a 14 napos elállási határidővel. A Szolgáltató teljesítésének megkezdését (azaz Kiadvány vásárlása esetében a Termék hozzáférhetővé válásának napját) követően a 3.7. pont szerinti elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

9

3. Felelősségi szabályok

3.1. A Megrendelő felelőssége, hogy a Megrendelés és a regisztráció során az általa megadott adatokpontosan kerüljenek bevitelre. A Szállító/Eladó a Megrendelő hibás/pontatlan adatbeviteléből eredő, a Szállítói érdekkörben keletkező minden kárát és költségét jogosult áthárítani a Megrendelőre.

Mindezek a hibák akadályozhatják a Szállítót a teljesítésben, a visszaigazolásban (a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége is!) végeredményben meghiúsíthatja a Felek között szerződés létrejöttét.

3.2. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlapon keresztül megtekinthető Kiadványokat nem jogosult átadni más személyeknek, semmilyen formában, sem nyomtatott, sem elektronikus módon. Ez a Kiadó jogait sérti és kártérítési és egyéb felelősség megállapítását vonhatja maga után.

3.3. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, a Kiadványok megtekintési jogának elektronikus megvásárlásával szerzői jogokat és tulajdonjogot nem szerez az adott Kiadvány felett. Nem szerzi meg azt a jogot sem, hogy akár ellenszolgáltatás ellenében, akár ingyenesen továbbadhassa a Kiadványt, Kiadványokat. Tudomásul veszi, hogy a Kiadvány elektronikus példánya megtekintési jogának jogszerű birtoklása csak és kizárólag őt, a Vevőt illeti meg.

3.4. A Szolgáltató a Felhasználó súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a közöttük létrejött Szerződést, és a Felek között fennálló jogviszonyt megszüntetni.

Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül a Felhasználó részéről:

 • a Felhasználó a digitalizált Kiadványokat illetéktelenül birtokolja, avagy annak birtoklását megkísérli; az akár jogszerűen, akár jogellenesen birtokába jutott Kiadványt lemásolja, továbbküldi, terjeszti; sajátjaként kezeli ill. azt a benyomást kelti, hogy sajátja; többszörözi, terjeszti, nyilvánosan előadja, átdolgozza; valamint mindezek megakadályozását biztosító műszaki védelmi megoldásokat kijátssza, vagy megkísérli kijátszani.

 • a Felhasználó a Honlapot rosszindulatú alkalmazásokkal, programokkal, vírusokkal és más hasonló módon módon rongálja.

3.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiek alapján a Szolgáltató felmondja a vele fennálló szerződését, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni, Előfizetés esetében a további teljesítést megtagadni. Mindezek körében a Felhasználó semmilyen visszatérítésre, kártérítésre nem tarthat igényt. Felhasználó ezen felül köteles teljeskörűen megtéríteni mindazt a kárt, amit a fentiekben leírt cselekményével okozott a Szolgáltatónak.

3.6. A Szolgáltató illetve Kiadó semminemű felelősséget nem vállal a Kiadványokban foglalt cikkek és a Kiadványokban megjelenő apróhirdetések és médiahirdetések tartalmáért.

3.7. A Szolgáltató részéről nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major miatt – teljesen vagy részben – akadályoztatott szerződési kötelezettségeinek teljesítésében. A vis major időtartamára, annak mértékéig, mentesül szerződéses kötelezettségei alól.

A Vis major tényéről a Szolgáltató a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben tájékoztatja, amennyiben a Vis major nem jelent ebben is akadályt.

3.8. A Felhasználó írásban bármikor kérheti a Szolgáltatótól regisztrációjának törlését.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációjának törlése következtében megszűnik Szolgáltatóval kötött szerződése, és Szolgáltatóval szemben a Szerződésből eredően további követelése nem áll fenn.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

10

3.10. A Szolgáltató rögzíti, hogy semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Felhasználó személyi számítógépe vagy más hordozható eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására.

3.11. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, melyről a részletes tájékoztatást a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

3.12. Az értékesített termék hibája esetén Felhasználó termékszavatossági igényt érvényesíthet, melyről a részletes tájékoztatást a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza. Mivel a Kiadó és a Szolgáltató megegyezik, a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét.

3.13. A Szolgáltató a Szerződés alapján nem vállal jótállást. A Szolgáltatót a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a Kiadványok, illetve az Előfizetések értékesítésével kapcsolatban nem terheli.

IV. SZERZŐI JOGOK

1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Rácz Balázs E.V., illetve Rácz Balázs írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

V. PANASZKEZELÉS ÉS VITARENDEZÉS

A Szolgáltató a Honlap felületén keresztül online elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn és működtet, melynek segítségével a Felhasználók a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaikkal bármikor Szolgáltatóhoz fordulhatnak.

1. Közvetlen panaszrendezés (vitarendezés)

A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá, az online ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett panaszokkal kapcsolatos álláspontjáról a panasztevőt 72 órán belül értesíti online úton, email kommunikáció segítségével; az általa jogosnak ítélt panaszokat megfelelően orvosolja, amely tényről a panasztevő Felhasználót ugyancsak értesíti.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatásihatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

3. Békéltető testületi vitarendezés

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

11

testületnél. Az Eladót/Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület

neve: Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

telefon: +3614882131, fax: +3614882186

honlap cím: www.bekeltet.hu

e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltető testület eljárásának megindítási feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül

megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testületi eljárásban az „ALTERNA” Kft. az előírásnak

megfelelően együttműködési kötelezettséget vállal.

Az illetékes békéltető testületek listája:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

4. Bírósági eljárás

A Fogyasztó/Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt érvényesíteni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

5. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

(Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint)

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a természetes személy fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz  kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

A platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&ln

A panasz bejelentésének feltétele, hogy a panasz a Szolgáltató olyan szolgáltatásával legyen kapcsolatos, amelyet nem ingyenesen, hanem ellenérték ellenében vett a Fogyasztó igénybe.

További feltétel, hogy a Fogyasztó az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyen, aki a szolgáltatásokat nem Magyarország területéről veszi igénybe.

Fontos, hogy a Fogyasztó az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban éljen, amelynek igénybevételét az Európai Unió területén kezdeményezte. A panaszokat a Szolgáltató az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fogja továbbítani.

VI. ADATVÉDELEM és ADATTOVÁBBÍTÁS

1. A Szolgáltató, mint adatkezelő vonatkozó szabályait az Adatkezelési-Adatvédelmi Szabályzatában és Tájékoztatójában rögzíti, melyet a Felhasználók a Honlapon érhetnek el.

2. Mivel a Szolgáltató harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a vásárlónak az alábbi adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia. Az adattovábbítási nyilatkozat elfogadását a vásárló a tranzakció indításánál egyértelműen jelzi azzal, hogy a fizetést elindítva egyben elfogadja a nyilatkozatot, azaz az

alábbi nyilatkozatot teszi:

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

12

Adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

adatkezelő által a b-arthungary.com fizetési elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

személyes adatok

a Megrendelő

 • neve

 • e-mail címe

 • számlázási címe

 • telefonszáma

 • banki utalást eszközlő neve

 • bankszámlaszáma

 • a megrendeléssel kapcsolatos adatok

 • a Felhasználó által megvásárolt Kiadványok, illetve Előfizetések neve, száma és időszaka.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt., Adatkezelési tájékoztatóiban, az alábbi weboldalakon tekinthetők meg: https://www.cib.hu/Maganszemelyek/tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok.html

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

VII. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

A Szolgáltató biztosítja a Honlap folyamatos működőképességét a teljes funkcionalitásának állandó biztosításával, valamint a Honlaphoz kötődő szolgáltatások folyamatos internetes elérhetőségét a hardveres és szoftveres háttér biztosításával.

A Szolgáltató nem felelős a Honlap működésének szüneteléséért, ha ezt vis major vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő. Mindez nem jelent a Szolgáltató részéről szerződésszegést.

Amennyiben a Honlap karbantartása, átalakítása, fejlesztése, ill. más hasonló cselekmény miatt szükséges a Honlap szünetelése, és ez nem váltható ki más műszaki megoldással, ezt a Szolgáltató a Honlapon legalább 6 munkanappal korábban bejelenti. Amennyiben azonnali beavatkozás szükségessége indokolja ezt, a lehető legkorábban értesíti erről a Felhasználókat. A Szolgáltató a szükséges mértékig, de a lehető legrövidebb időre korlátozza a szünetelés időtartamát. Mindez nem jelent a Szolgáltató részéről szerződésszegést.

VII. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Hírlevél és egyéb értesítések Szolgáltató a Felhasználók részére az általuk megadott e-mail címre a Szolgáltatással kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásnak és az elérhető Kiadványok körének bővüléséről, továbbá egyéb, Felhasználók számára hasznos információkról.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ezen ÁSZF szerves részét képező mellékletek

1. számú Melléklet: Fogyasztói Tájékoztató

2. számú Melléklet: Elállási/Felmondási Nyilatkozat Minta

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

13

1. számú melléklet

Fogyasztói Tájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a fogyasztónak minősülő Vásárlónkat.

Fogyasztónak minősül bármely, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1. Elállási/Felmondási jog (lásd: III. 2. 2.30., 2.31)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az előfizetésétől.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai levélben vagy elektronikus úton küldött levél útján) Rácz Balázs E.V. alábbi címére:

5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, illetve: barthungary@gmail.com

Nyilatkozatához felhasználhatja a 2. számú Melléklet: Elállási/Felmondási Nyilatkozat Mintát.

A fogyasztót terheli az elállási nyilatkozat megfelelő határidőben történő benyújtásának igazolása, így továbbra is javasolt az elküldött e-mailek másolatát lementeni, képernyőmentés készíteni, vagy a posta úton feladott küldeményt tértivevénnyel feladni. A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy naptári napon belül kell visszatérítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes  összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. postaköltség).

2. Kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás (lásd: III. 3. 3.9., 3.11, 3.12., 3.13.)

2.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Rácz Balázs E.V. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Rácz Balázs E.V. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

14

2.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

2.3. Jótállás

A Szolgáltató a Szerződés alapján nem vállal jótállást. A Szolgáltatót a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a Kiadványok, illetve az Előfizetések értékesítésével kapcsolatban nem terheli.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

15

2. számú Melléklet

Elállási-/Felmondási Nyilatkozat-minta

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2.melléklete

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Rácz Balázs E.V., 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105 

barthungary@gmail.com

Alulírott(ak) …………………………………………….. (Előfizető(k) neve) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk

elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés tekintetében:……………………………………………………………… (a szerződés tárgyát képező termék megjelölése)

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:……………………………………….

Fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………….

Fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

 

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK AZ ÁSZF- ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓHOZ


www.b-arthungary.com
hatályos: 2024-05-27-től

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Rácz Balázs ev. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

Csak magánszemélyeknek nyújthatunk szolgáltatást, így számlát is csak magánszemélyek részére állíthatunk ki.

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookiek-ról:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)

bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k : Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

2.2. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.

5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.3. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

3. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,

 • az adatok helyesbítéséhez való jog,

 • az adatok törléséhez való jog,

 • az adatok zárolásához való jog,

 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az

Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKHEZ (ÁSZF)
www.b-arthungary.com
hatályos: 2024-05-27-től

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat

Nyilvántartási szám: 43859280

Adószám: 67171792-1-24

Képviselő: Rácz Balázs

Telefonszám: +36308525423

E-mail: barthungary@gmail.com

Honlap: http://www.b-arthungary.com

Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002

HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005

Csak magánszemélyeknek nyújthatunk szolgáltatást, így számlát is csak magánszemélyek részére állíthatunk ki.

Tárhelyszolgáltató adatai Név: MAXER Hosting Kft

Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.,

Elérhetőség: +3612579913, info@maxer.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://www.b-arthungary.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

eves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Rácz Balázs E.V.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. 

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

A honlap használata

A jelentkezés, vásárlás és megrendelés folyamata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő menüpontokra kattintva és/vagy az ott szereplő űrlapok kitöltésével választhatja ki a kívánt termékcsaládot/tanfolyamot/képzési formát, és ezen belül az egyes termékeket. Önnek vásárlás esetén az adott termékekért, szolgáltatásokért a honlapon szereplő aktuális (éppen akkor ott lévő) árat kell megfizetnie. A termékeket, tanfolyamokat, szolgáltatásokat illusztrált fényképpel is jelölhetjük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, nem áruljuk őket, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Jelentkezés és megrendelés aktivizálása

A Termék kiválasztása, illetve az űrlap kitöltése után Ön a „Jelentkezés elküldése”, illetve a „Megrendelés elküldése”” gombra kattintva aktivizálja és véglegesíti megrendelését. A megrendelt terméket, illetve azokról az adatokat, részleteket e-mailben küldjük el.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy az űrlap tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek/szolgáltatásoknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Jelentkezés elküldése”, illetve a „Megrendelés elküldése”” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a „Jelentkezés elküldése”, „Küldés”, illetve a „Megrendelés elküldése”” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezési, megrendelési űrlap kitöltésével a Vevő elismeri, hogy meggyőződött arról, hogy pontosan melyik termékre van szüksége. Ha tévesen jelölik be a terméket, tanfolyamot, szolgáltatást, az nem az Eladó hibája, ezt a felelősséget a Vevő viseli, így ezekből adódóan pénz sem jár vissza, illetve semmi féle erkölcsi felelősség sem terheli az Eladót. Az online tananyagoknál, tanfolyamoknál a Vevő a megrendelés előtt végignézte www.b-arthungary.com weboldalt és a „Jobb és bal agyféltekés rajztanfolyamok” Facebook, Instagram vagy TikTok oldalt, ez alapján döntése megalapozott. Ugyanez igaz az élő tanfolyamoknál, az angol terápia, rajzterápia és rajztanfolyamoknál is!

A tanfolyamok 2x fél naposak (szombat-vasárnap, délelőtti vagy délutáni időpont). Fizetni előre 9.000 Ft foglalót kell, a többit mindig csak a helyszínen, első alkalommal, érkezéskor, készpénzben. A foglaló mindig csak a konkrét kitöltött időpontra és helyszínre vonatkozik, annak árát, ha nem jössz el, csak videókurzus – vásárlás utáni – megtekintése számának növelésére tudjuk jóváírni (eltolni időpontot, vagy pénzt visszaadni nem tudunk).

Az „angol terápia” menüpontban található online vagy élő workshopokon, tanfolyamokon, órákon, videótermékekben, videókurzusokon használt termékek, gyakorlatok, feladatlapok, tananyagok, hanganyagok és oktatóvideók Rácz Balázs önálló szellemi és tárgyi tulajdonai. Azokkal kapcsolatban Rácz Balázs minden szerzői jogot fenntart. Másolni, nem egy háztartásban élő 3. félnek továbbadni azokat, sokszorosítani, az internetre, iskolákba, cégekbe, egyéb csoportokba és bármely további helyszínre, platformra kirakni, sokszorosítani, felhasználni, tanítani azokat bármely formában tilos és törvényt sért! Az ezekből következő károkra a szerzőtulajdonos minden esetben a kártérítés és ellenszolgáltatás bármely formájának a jogát fenntartja.

A tanfolyamokon habár nincsennek egészségre veszélyes eszközök, a b-arthungary.com szervező csapata semmilyen felelősséget nem vállal a tanfolyamokon történt fizikai vagy egyéb sérülésekért, eseményekért. Minden tanfolyamon résztvevő egyén életkortól függetlenül saját magáért felelős mindenféle tekintetben, akár egészségileg, fizikailag, mentálisan vagy lelkileg. A tanfolyamokon történt eseményekért, az ott lévők tulajdonaiért, az ott lévők cselekedeteiért, az ott felhasznált tárgyakért, eszközökért, oktató anyagokért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azok következményeiért, azok használatáért nem mi felelünk.

A tanfolyami foglalót, vagy az online tanítás díjait a következő bankszámla számra lehet utalni: Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 (Cib Bank) Az átutaláskor a megjegyzés/közlemény rovatba kérem írja bele a résztvevő nevét, és azt, hogy milyen tanfolyamra jönne. Pl. „Kovács Zoltán, angol terápia, Budapest 2024. jan. 6.”

Az „angol terápia”, „rajztanfolyamok és rajzterápia” menüpontokban található leírásokat és termékkínálatot a Vevő elolvasta, értelmezte és annak szellemében felelősségteljesen választotta ki a kívánt terméket, termékeket a webshopból, annak megtekintési jogának megvásárlása céljából. Az űrlap kitöltésével és elküldésével a megrendelés létrejött, ha pedig a Vevő elutalja a termék, szolgáltatás díját, akkor pénzt nem áll módunkban visszautalni, visszaadni, valamint nem áll módunkban újabb termékre cserélni a szolgáltatást. Későbbi „meggondolásokra”, rendelésvisszavonásokra nincs mód! Ha a Vevő a helyszínen kifizette azt, a szerződés létrejött, arra és csakis arra a dátumra, időpontra, személyre, helyszínre, ahol és akinek befizette. Ezt későbbiekre tolni, másnak odaadni már nem lehet, ily módon pénzt nem áll módunkba visszaadni.

Az „angol terápia” tanfolyamoknál és workshopoknál képi, vizuális és hanganyagokat is használunk, szemléltetünk, magyar és angol nyelven is. Az Eladó legjobb tudása alapján leadja, oktatja az adott témakörre vonatkozó tananyagot, akár videóoktatás formájában is. Ennek ellenére az Eladó nem garantálja azt, hogy ez mindenkinél működik, hiszen a megtanult és berögzült tananyagok mennyisége és eredményessége függ a Vevő akkori állapotától, odafigyelésétől, előzménytudásától és saját szubjektív hozzáállásától is. Azt sem lehet garantálni, hogy egy későbbi visszakérdezésnél az Eladó a valós tudásának megfelelően adja vissza a tananyagot, hiszen magában is tarthatja azt, holott tudja. Ennek folyományaként a Vevő nem garantálja az elsajátított tudás mennyiségét és eredményességét. Ezt a Vevő megértette és további követeléseket nem támaszt a Vevő irányába semmilyen formában.

Az „angol terápia” összes meghirdetett tanfolyamánál, workshopjánál, online vagy élő tanításainál „tanóra” kifejezést használunk és tanórákban számolunk. Egy tanóra az 45 perc. Ennek függvényében számítjuk a tanfolyamok, tanítások összköltségét és idejét is. Ezeket a Vevő teljes mértékben megértette és elfogadta.

Az „angol terápia” Alap+kezdő tanfolyam esetében több száz szót, kifejezést, mondatot tanulunk meg 1 hétvége alatt. Mivel nem garantált, hogy az illető minden szót, kifejezést, mondatot maradéktalanul meg tud tanulni ennyi idő alatt, így a tanult szavakat, kifejezéseket, mondatokat jegyzet formájában megkapják.

Az online angol terápia tanulására videókurzusok, videótermékek formájában van lehetősége a Vevőnek. Az online videókurzusok megnézési jogát tudja a Vevő megvenni, megvásárolni. A videókurzus megvásárlása feljogosítja a Vevőt, hogy az elkészített angol terápia oktatóvideókat meghatározott ideig (ezt az időtartamot mindig a webshopban és a weboldalon külön feltüntetjük; ennek az időtartamnak a változtatási jogát mindig fenntartjuk) megnézhesse, meghallgathassa, azokból tanulhasson, de nem jogosítja fel a Vevőt, hogy az oktatóvideókat birtokolja, azokat 3. félnek, vagy bármely csoportnak megmutassa, tovább küldje, esetleg az online térben/interneten bármely formában azt továbbítsa, kirakja. A Vevő biztosítja maga számára az oktatóvideók megnézéséhez és meghallgatásához szükséges technikai feltételeket, minden szoftvert és hardvert, beleértve a segédprogramokat, a nyugodt környezetet és a fülhallgatót is, stb. Ezt a Vevő teljes mértékben megértette és elfogadta.

Az online angol terápia oktatóvideók lejátszásánál az Eladónak nem kötelessége online élőben oktatni, hiszen ezért rögzíti a tananyagot előre videó formájában. Az Eladó csupán segíti a Vevőt, hogy az megnézhesse és tanulhasson a rögzített videókból. Az Eladó a videók megnézését biztosítja, de nem köteles semmilyen formában azokból a Vevő számára másolatot küldeni. Ezt a Vevő teljes mértékben megértette és elfogadta.

Az Eladó nem tudja garantálni a megtanulható szavak, kifejezések, mondatok, nyelvtani leckék számát, azok minőségét, nyelvi vizsgarendszerek által támasztott követelményeknek való megfelelhetőségét. Az angol terápia célja a relaxálási lehetőség, önbizalomnövelés, önkifejezés és az angol-magyar beszédcentrikus tudás növelése. Amint a Vevő befizeti Bankkártyás fizetési lehetőséggel az élő tanfolyam árát, vagy az online videókurzusok árát, annak összegét átutalja, elfogadja, hogy az oktatóvideók egyedi művészi alkotások és így nem visszatéríthetők az áruk, így az Eladó nem köteles pénzt visszatéríteni semmilyen formában. Ezt a Vevő teljes mértékben megértette és elfogadta.

Az online angol terápia oktatóvideók, videókurzusok videóinak db száma és ismétlődése nem meghatározott. Az oktatóvideók témája, tartalma nem meghatározott, azokért semmiféle oktatási vagy erkölcsi felelősséget nem vállalunk. Az oktatóvideók tartalmazhatnak képi, hangi, zenei, vagy bármely egyéb illusztrációs látványt, effektust. Ezek megnézésért, vagy bármely ebből adódó történésért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az oktatóvideók hossza és tagozódása nem meghatározott. Az oktatóvideókban a magyar, az angol vagy bármely egyéb nyelv használata, aránya, hossza nem meghatározott. Az online angol terápia tananyagának változtatási jogát az Eladó mindig fenntartja. Az online tanulható angol terápia tananyaga tartalmazhat szókincsbővítő, kifejezés/mondattanuló és bármely egyéb angolhoz, vagy más nyelvhez köthető nyelvtani, vagy más struktúrájú tananyag oktatását, bármely sorrendben és nem meghatározható darab számban, illetve perc hosszban. Ezt a Vevő teljes mértékben megértette és elfogadta.

Az élő workshopokon az Eladó, vagy az épp ott lévő tanár 45 perces tanórákban tanít. Ezeket további rövidebb szünetekkel taglalhatja. A 45 perces órák között saját belátása szerint további szüneteket tarthat. Egy hétvégén a tanfolyam hossza, az általában használt formátum szerint a szombat 4-4,5 óra, vasárnap 4-4,5 óra, de ez mindig függ az épp aktuálisan kihirdetett tanfolyam beosztásától, így ez bármely módon változhat. Az „angol terápia” élő tanfolyamain legyen az alap, kezdő vagy haladó a weboldalra az épp aktuálisan kiírt tananyag mennyisége a mérvadó. Ennek ellenére a szavak, szókifejezések, mondatok, nyelvtani fogalmak, leckék és bármely tananyag mennyiségét nem tudjuk garantálni, így azok száma a helyszínen tanító tanártól és csoportól függ. Ezen tananyagok mennyiségének és minőségének változtatási jogát fenntartjuk és bármikor élhetünk vele, akár a helyszínen is improvizálva. Ezeket a Vevő a weboldalon is elolvasta és megértette.

Az „angol terápia” alap, kezdő, haladó tanfolyamokon előzménytudás szükséges. Erről az előzménytudásról a Vevő érdeklődhet az Eladónál. Ennek megléte vagy hiánya a Vevő felelőssége teljes mértékben. Ennek hiányában a tanfolyamokon letanítottakat a Vevő nem biztos, hogy teljes mértékben el fogja tudni sajátítani. Ezt a Vevő elolvasta, magára vonatkozónak tartotta és megértette.

Az „angol terápia” menüpontban található összes szolgáltatás a relaxáció, szellemi fejlesztés végett jött létre és nem a hivatalos szervek által elfogadott nemzetközi nyelvvizsga rendszernek megfelelően. Az Eladó nem kívánja nyelvvizsgára felkészíteni a Vevőt, célja a hobbi nyelvtanulás és hobbi időtöltés. Ezt a Vevő elolvasta, magára vonatkozónak tartotta és megértette.

Az „angol terápia” menüpontban található szolgáltatásnál az Eladó a tanfolyamok, workshopok, élő tanítási órák, vagy online videó megtekintési opciók alatt a Vevő rendelkezésére bocsájt csakis megtekintés céljára (élőben a tanfolyam helyszínén, vagy online a b-arthungary.com weboldalon), több (db számban nem meghatározott), 1-30 perces hangbeli- és vizuális oktató videókat/képeket/pdf fájlokat/egyéb hanganyagokat, nyomtatott tananyagokat. Ezt a Vevő megnézheti, olvashatja, hallhatja, önállóan, saját maga módján ezekből feladatokat végezhet a tanórákon annak érdekében, hogy elsajátítsa az angol nyelvtudást, valamint relaxálhasson és kikapcsolódhasson. A feladatokat tovább nem adhatja/mutathatja, sem iskolában, sem nyilvános helyeken. A tanórákon leadott 1-30 perces hangbeli- és vizuális oktató videó/képi/egyéb hanganyagokkal, nyomtatott tananyagokkal, azok mennyiségével és tartalmával kapcsolatban a Vevőnek további jogorvoslati lehetősége nincs.

A tananyagokban szereplő 1-30 perces hangbeli- és vizuális oktató videók/képi/egyéb hanganyagok, pdf fájlok, nyomtatott tananyagok csupán a szemléltetés eszközei. Az Eladó nem ezeket árulja, ezekért semmiféle pénzt nem fogad el. Az Eladó annak a saját szellemi tulajdonának a megtekintési jogát árulja, amellyel ezeket a 1-30 perces hangbeli- és vizuális oktató videókat/képi/egyéb hanganyagokat, pdf fájlokat, nyomtatott tananyagokat saját szellemi tananyagával kitölti, amelyek maguk a szellemi feladatok/ tananyagok; így az angol tanulásához, relaxáláshoz kötött folyamat, szellemi és fizikai feladatok végrehajtása, amely maga a szellemi tulajdon. Rácz Balázs továbbra is fenntartja minden szerzői joghoz köthető követelését; ugyanis ezeket a szellemi tulajdonokat csak megtekintésre adja kölcsön, csakis a Vevő részére és csakis az aktív, kifizetett tandíj vagy termékdíj által meghatározott idő tartamára, mennyiségére.

www.b-arthungary.com weboldalon meghirdetett összes tanfolyamon, workshopon, tanórákon tilos bármiféle fotót, videót készíteni (beleértve a kiosztott szemléltető tananyagokat és tanítási segédleteket is), internetre vagy bármely egyéb helyre azt megosztani, iskolákba, csoportokba vagy bármely 3. félnek eljuttatni azokat Rácz Balázs írásos engedélye nélkül. Ilyen eseménykor a tanár kérheti a Vevőt, Szülőt, ott lévő egyént vagy az ott résztvevő diákot legyen az felnőtt vagy gyermek, hogy azonnal törölje ki a felvett videót, fotózott fájlt vagy fájlokat!

A „Termék kiválasztása” összes pontjában felsorolt, leírt és meghatározott leírásokat, szabályokat a Vevő elolvasta, megértette, magára vonatkozónak tartja és vállalja az összes abban leírt felelősségét. Ezekkel kapcsolatban semmiféle további követelése nincs az Eladó irányába.

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. 

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

Fizetési módok

Átutalás

A élő tanfolyamra való jelentkezését legkésőbb a tanfolyam kezdő napja előtti 5. munkanapig rendezheti átutalással a következő bankszámlaszámra: Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 (Számlatulajdonos: Rácz Balázs, Cib Bank)
Amennyiben nem érkezik meg a tanfolyam díja a tanfolyam első napját megelőző 5. munkanapig, akkor az Eladó nem köteles elfogadni az átutalással érkezett összeget. Ilyen esetben a Vevő a helyszínen, készpénzben tudja rendezni a tanfolyam díját.

Amennyiben a Vevő Online megrendelhető rajzfeladatokat, segítőképeket, videókat illetve rajztanfolyamot rendelt, akkor a megrendelt csomag/termék díját az iménti bankszámlaszámra történő utalással tudja kiegyenlíteni. Ha az utalás megérkezik, akkor az Eladónak 14 munkanapja van arra, hogy megkezdje a megrendelt szolgáltatás elindítását, vagyis elküldje e-mailben a kért és korábban leírt szolgáltatásokat.

Átvételi módok, átvételi díjak

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül. 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Rácz Balázs E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36308525423

Honlap: http://www.b-arthungary.com

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Cégnév, adószám, ország, irányítószám, város, utca, házszám

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: MAXER Hosting Kft

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: +3612579913, info@maxer.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa) a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 5600, Békéscsaba, Munkácsy u. 13. 3/8.; barthungary@gmail.com

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Rácz Balázs E.V.
Cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A jótállás kötelező esetei:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
  2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
  3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
  4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
  5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
  6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
  7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
  8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
  9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
  10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
  11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
  12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
  13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
  14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
  15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
  16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
  17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
  18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
  19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
  20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
  21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
  22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
  23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
  24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
  25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
  26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
  27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
  28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
  29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

www.b-arthungary.com weboldalon és a B-Art Hungary, valamint Rácz Balázs által szervezett tanfolyamokon szereplő tananyagok, videók, feladatlapok, elméleti és gyakorlati termékek, rajzfeladatok Rácz Balázs (Magyarország, 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, adószám:67171792-1- 24, nyilvántartási szám: 43859280, „Kisadózó”) szerzői tulajdona, szerzői jogvédelem alatt állnak. 

Azok másolása vagy bármely módon (interneten, iskolákban, 2 vagy több személy előtt egyéb nyilvános helyeken) történő (Rácz Balázstól kapott írásos engedély nélküli) megosztása törvényt sért. Az ebből adódó erkölcsi, illetve anyagi kár megtérítésére a szerző minden esetben igényt tart Magyarországon és Magyarországon kívül is! – A www.b-arthungary.com weboldalán szereplő összes írásos, vizuális vagy szóbeli tananyag esetében igaz, hogy a Szerző nem vállal felelősséget azok felhasználásáért, vagy azok felhasználásának következményeiért!

www.b-arthungary.com weboldalán lévő összes írásos, vizuális vagy szóbeli tananyagot a Vevő csakis SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE használhatja fel és csakis saját maga (szülő esetében csakis a tanácsadás alanyaként szereplő gyermeke) számára!

Ha a Vevő, bármely további személynek átadja gyakorlásra a tananyagot saját magán kívül (szülő esetében a rajzos alanyon, vagyis gyermekén kívül), a Rácz Balázs által kiadott tanácsadás érvényét veszti! A tananyag további felhasználásáért, a Vevő további gyermekeinek vagy egyéb személyeknek való odaadásáért, azoknak bármi nemű hatásaiért csakis a VEVŐ felelős!

www.b-arthungary.com weboldalán szereplő összes írásos, vizuális vagy szóbeli tananyag esetében igaz, hogy nem varázsmódszerek. Vagyis azok csakis kitartó és rendszeres használattal fejtik ki hatásukat, és csakis az adott tanulmányi- vagy életterületen. Ezért minden esetben kérjék ki a Szerző, vagyis Rácz Balázs személyes véleményét a gyakorlatok felhasználásáról és arról, hogy kinek, milyen élethelyzetben mely gyakorlatok használhatóak!

A termékek felhasználása függhet a Vevő életkorától, iskolázottságától, élethelyzetétől és bármely egyéb életkörülményétől, ezért, ha a termékek a Vevő számára mégsem fejtik ki kívánt hatásukat, azokért a Szerző nem vállal semmilyen felelősséget!

www.b-arthungary.com weboldalán szereplő kitöltendő ŰRLAPOK tartalmáért csakis a Vevő felelős. A Szerző csakis a kitöltött információk alapján ítélheti meg az alany igényeit. Vagyis, ha a Vevő, adott esetben téves információkkal tölti ki az Űrlapot, az oktató anyag eredménye is téves lehet! Minden ilyen esetben a Szerző nem vállal felelősséget a kiküldött képzés, illetve rajzos feladatok tartalmáért!

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005 www.b-arthungary.com

Békéscsaba, 2024. 05.20.
 

error: Védett tartalom!